Roboty ziemne

Do zakresu prac ziemnych wchodzą:

- wykopy pod fundamenty wraz z wywozem urobku,

- niwelacja terenu,

- przygotowanie terenu pod drogi,

- wykopy pod instalacje wodne, instalacje gazowe, instalacje elektryczne, instalacje kanalizacyjne,


 
P.P.H.U. "EXTRIM"
Dariusz Migowski
Ul.Gronostajowa 1

80-175 Gdańsk

Tel.:606-970-280